HIDRANTSKI KLJUČEVI
Naziv ključa Materijal Dimenzije
(mm)
Težina
(kg)
Ključ za spojke
H (ø38)
Al 206x55x8 0.1
Ključ za spojke
C (ø52)
Al 265x55x10 0.1
Ključ za spojke
ABC (ø110, ø75, ø52)
Ms 448x105x12 0.7
Ključ za spojke
ABC (ø110, ø75, ø52)
NL42 448x105x12 0.6
Hidrantski ključ
Fe20
čelik 1220x400x55 2.2
Hidrantski ključ
Fe34
čelik 1220x400x60 2.6
Ključ B za
hadzemni hidrant
NL42 110x110x603 2.2