VATROGASNA CREVA
Promer creva
Ø (mm)
Dužina creva
L (m)
25 15
40 15
52 15
75 15
110 15

Po porudžbini radimo i creva dužine L=20m, L=25m i L=30m.